کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2020
دیگر نگران چاقی و اضافه وزن در دوران قرنطینه نباشید
طرح معادل سازی مدارک مربیگری و داوری داخلی بادی بیوتی بلی به بین المللی

اسامی افرادی که در دوره بدنسازی درجه C شرکت نموده اند

اسامی قبول شدگان دوره بدنسازی و پرورش اندام درجه C به شرح زیر می باشد:

قبول شدگان این دوره می توانند جهت شرکت در دوره درجه B اقدام نمایند. مدارک دریافت شده قابل ترجمه رسمی می باشد.

آقایان کد حکم کارت هوشمند بانوان کد حکم کارت هوشمند
 محسن جهانبازی گوجانی 206/19/14 زهرا سبزعلی 206/18/1
 شاهین سلیمانی 206/19/15   زهرا میلادی جبارآبادی 206/18/2  
 مجید کارخانه 206/19/16 نسرین مهری 206/18/3  
علی اعطاری شرقی  206/19/17 مهسا داوری 206/18/4
 مصطفی زائری فرهاد 206/19/18 افسانه ملکی 206/18/5 
فرشاد تحویلداری  206/18/19 حدیثه ریحانی  206/18/6  
ابوالفضل دوستعلی  206/19/20 حمیده مرادعلی  206/18/7  
 وحید ندیمی 206/19/21 اکرم میرزائی  206/18/8
توحید جمشیدی  206/19/22 فاطمه عسگری جلال  206/18/9
هادی گیلکی  206/19/23 زهرا فرجی فر 206/18/10
 حسین شاه محمدی 206/19/24 مدیا نیرومند 206/18/11
کاظم اسماعیلی کرانی  206/19/25 سمیه خودکامه  206/18/62
 عباس فولادوند  294/18/84   گلاره ایمانی  206/18/63
 داود عباسی نیاشهربابک 206/18/26   فاطمه سادات درویش  206/18/64   
 سینا اخلاقی 206/18/27 فریبا صداقت 206/18/84  
معین ارفعی  206/18/28  معصومه لقمانیه 206/18/85
مهدی زارع  206/18/29 زهرا فرجی فر  206/18/10   
 هادی حاتمی ماربینی 206/18/30   مدیا نیرومند   206/18/11  
عرفان قهرمانی فرد  206/18/31 مرضیه شریفی  206/18/12
 حسین شکری صومعه 206/18/32 زهرا حسن پورسوردجانی 206/18/13  
میثم شریفی  206/18/33  افسانه حبیبی جاوید 206/18/14
حسن بندپی  206/18/34 الهام خانی  206/18/15
 اسماعیل حسینی فر 206/18/35 سمانه سزاوار زینتی  206/18/16
شهاب کمندی  206/18/36 سارا حسنی  206/18/17  
مهدی تقی زاده  206/18/37 فائزه نقدعلی  206/18/18
امیر تقی زاده  206/18/38  مهری سبحانی 206/18/19
هوتن لویزه  206/18/39 معصومه شریفی  206/18/20
 مرتضی سلیمی 206/18/40  راضیه فراهانی  206/18/21  
سهیل نیاری ازندریانی  206/18/41      
 امیرمحمد نصیری 206/18/42      
 اشکان خواجه وردی 206/18/43      
امیرهادی زاده 206/18/44        
 سروش ستوده 206/18/45        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

شما اینجا هستید: Home اطلاعات اخبار و اطلاعیه اسامی افرادی که در دوره بدنسازی درجه C شرکت نموده اند