کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2020
دیگر نگران چاقی و اضافه وزن در دوران قرنطینه نباشید
طرح معادل سازی مدارک مربیگری و داوری داخلی بادی بیوتی بلی به بین المللی

دیدار ریاست انجمن با مسئولین داخلی و خارجی

دیدار مدیر عامل با مسئول بلند پایه ی ورزش ترکیه

 

مسئول سازمان ورزش ترکیه ( کا مظفر )

 

مسابقات 2011 ترکیه

شما اینجا هستید: Home اطلاعات تصاویر دیدار ریاست انجمن با مسئولین داخلی و خارجی