مراسم اهدای احکام بین المللی و تندیس افتخار دانشگاه امریکایی گیرنه
مراسم اهدای احکام بین المللی و تندیس افتخار دانشگاه امریکایی گیرنه
مسابقات کشوری رشته ورزشی بادی بیوتی بلی
مسابقات کشوری بلی فیت

دیدار ریاست انجمن با مسئولین داخلی و خارجی

دیدار مدیر عامل با مسئول بلند پایه ی ورزش ترکیه

 

مسئول سازمان ورزش ترکیه ( کا مظفر )

 

مسابقات 2011 ترکیه

شما اینجا هستید: Home اطلاعات تصاویر دیدار ریاست انجمن با مسئولین داخلی و خارجی