کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2020
دیگر نگران چاقی و اضافه وزن در دوران قرنطینه نباشید
طرح معادل سازی مدارک مربیگری و داوری داخلی بادی بیوتی بلی به بین المللی

اسامی افرادی که در کارگاه دیپلم فنی تخصصی کاربادستگاه درجه C شرکت نموده اند

اسامی قبول شدگان دوره دیپلم فنی،تخصصی کاربادستگاه های بدنسازی درجه C به شرح زیر می باشد:

مدارک دریافت شده قابل ترجمه رسمی می باشد.

 

آقایان کد حکم کارت هوشمند بانوان کد حکم کارت هوشمند
......... 217/17/5 ......... 217/19/12
شما اینجا هستید: Home اطلاعات اخبار و اطلاعیه اسامی افرادی که در کارگاه دیپلم فنی تخصصی کاربادستگاه درجه C شرکت نموده اند