کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2020
دیگر نگران چاقی و اضافه وزن در دوران قرنطینه نباشید
طرح معادل سازی مدارک مربیگری و داوری داخلی بادی بیوتی بلی به بین المللی

دریافت احکام ورزشی مربیگری و داوری بین المللی بدنسازی و ایروبیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: Home اطلاعات تصاویر دریافت احکام ورزشی مربیگری و داوری بین المللی بدنسازی و ایروبیک