مراسم اهدای احکام بین المللی و تندیس افتخار دانشگاه امریکایی گیرنه
مراسم اهدای احکام بین المللی و تندیس افتخار دانشگاه امریکایی گیرنه
مسابقات کشوری رشته ورزشی بادی بیوتی بلی
مسابقات کشوری بلی فیت

اسامی نمایندگان انجمن پاورلیفتینگ فدراسیون جهانی IBFF در آسیا

اسامی نمایندگان انجمن پاورلیفتینگ فدراسیون جهانی IBFF در آسیا

Names of the Representative's of the IBFF International Powerlifting Association in Asia

لازم به ذکر است تنها نمایندگانی مورد تایید و معتبر می باشند که اسامی آنها در این لیست موجود می باشد

It should be noted that only authorized and validated representatives whose names are available on this list

همچنین تنها مهر نمایندگانی معتبر می باشد که کد مهر ایشان در لیست زیر موجود باشد

Also, only the stamp of a valid representative is that their stamp code is available in the list below

 

- ریاست فدراسیون IBFF Duško Madzarović President of IBFF - -
ردیف/No تصویر / Picture نام نماینده / Name سمت / Post کدنماینده / Repcode کدمهر/ Stampcode
1  احمد افشار

احمد افشار

Ahmad Afshar

مسئول انجمن پاورلیفتینگ فدراسیون جهانی IBFF درآسیا

President of Powerlifting Association of IBFF Federation In Asia

   
2  

عباس خسروی

Abbas Khosravi

نائب رئیس انجمن پاورلیفتینگ فدراسیون جهانی IBFF درآسیا

Vice President of Powerlifting Association of IBFF Federation In Asia

   
3          
4          
5 مریم استاجی 

مریم استاجی

Maryam Ostaji

مسئول روابط عمومی و پژوهش و تحقیقات انجمن پاورلیفتینگ فدراسیون جهانی IBFF در آسیا

 Responsible for public relations and research of Powerlifting Association of IBFF Federation In  Asia

   

 

شما اینجا هستید: Home اطلاعات اخبار و اطلاعیه اسامی نمایندگان انجمن پاورلیفتینگ فدراسیون جهانی IBFF در آسیا